Strony internetowe

Modyfikacja strony projektu Grincoh

Przebudowaliśmy stronę projektu Grincoh realizownego w ramach 6 Programu Ramowego.

Do naszych zadań należała zmiana systemu zarządzania treścią oraz dodanie funkcjonalności intranetowej umożliwiającej płynne dodawanie materiałów przez autoryzowanych użytkowników, umożliwienia oznaczania ich określonymi znacznikami, stworzenia dynamicznych list prognozowanych dokumentów i sygnalizowanie terminów ich dostarczenia. Użytkownicy mają również sposobność prowadzenia dyskusji nt dodanego pliku, jego zawartości merytorycznej, jakości jak i oczekiwań. Administratorzy mają możliwość płynnego przenoszenia materiałów ze strefy chronionej do strefy publicznej nie wymagającej autoryzacji.

 
Adres strony www: