Strony internetowe

Nowa strona dla wydziału Euroreg Uniwersytetu Warszawskiego

Stworzyliśmy nową, bardziej rozbudowaną, dostępniejszą, stronę internetową dla wydziału Euroreg stanowiącego jednostkę Uniwersytetu Warszawskiego. Nowa strona zawiera szereg informacji o działalności dydaktycznej jak i naukowej wydziału.

Strona internetowa została przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Informacje na stronei zostały podzielone na jasne i czytelne działy takie jak: Zespół, Publikacje, Badania, Konferencje, Seminaria, Intranet. Została wypełniona szczegółowymi danymi i na bieżąco jest aktualizowana o wszelkie dane związane z bieżącym funkcjonowaniem wydziału oraz kontaktami z przyszłymi jak i obecnymi studentami. Znajdziemy tam m.in. bazę publikacji naukowych, szczegółową informację o obecnych pracownikach naukowych i ich pracach naukowych, realizowanych projektach i badanich. Bazę informacji o planowanych jak i historycznych seminariach i konferencjach. Badania realizane przez wydzaiał często są realizowane przez zespoły międzynarodowe, a dzięki stronie i informacjom tam zawartym jesteśmy w stanie dowiedzieć z jakimi jednostkami międzynarodowymi są one realizowane. Strona została wyposażona w system intranetowy służący do udostępniania wszelkich niezbędnych materiałów z wykładów.

 
Adres strony www: