Strony internetowe

ISOK - Informatyczny Systemu Osłony Kraju

Przygotowaliśmy stronę internetową dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, której zadaniem jest przekazywanie informacji nt stanu realizacji projektu ISOK czyli Informatycznego Systemu Ochrony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

"Zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń oraz coraz większą skalę skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, które one wywołują. Kwestią coraz bardziej istotną staje się poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym."

Strona dostarcza informacji czym jest projekt ISOK, jakie są jego produkty i jednoznacznie wskazuje beneficjentów zrealizowania projektu oraz udziela odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Strona została przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, a dla osób z wadami wzroku zostały przygotowane wersja kontrasowea. Osoby mobilne napewno docenią wersję przygotowaną specjalnie dla urządzeń przenośnych takich jak smartfony i tablety oczywiście również z obsługą obu wersji językowych jak i wersji kontrastowej.

 
Adres strony www: